Golden Wallet - Twój Złoty Portfel

KRÓTKA SPRZEDAŻ - ZARABIANIE NA SPADKACH

Przeczytaj jak zarabiać na giełdzie na spadkach cen akcjiWielu początkujących inwestorów zastanawia się co zrobić w sytuacji, gdy na przykład ceny akcji interesujących ich spółek są za wysokie, by w móc nie inwestować. Jak zarobić w takich warunkach rynkowych i czy jest to w ogóle możliwe? Niewielu inwestorów zdaje sobie sprawę z istnienia mechanizmu krótkiej sprzedaży, spekulacyjnej i popularnej techniki inwestowania na forex, oraz giełdach papierów wartościowych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią poniższego artykułu i poszerzenia wiedzy na temat.

ZASADA DZIAŁANIA KRÓTKIEJ SPRZEDAŻY

Krótka sprzedaż (ang. short selling) jest swojego rodzaju mechanizmem, który pozwala inwestorom zarabiać na spadku wartości danych aktywów. Jest to zupełnie normalne i legalne działanie. Wynika ono z faktu, że w dzisiejszych czasach na rynkach finansowych jest możliwy obrót np. pakietami akcji przez inwestorów, którzy nie są ich fizycznymi posiadaczami, a jedynie pożyczają je w celach spekulacyjnych. Takie działanie jest determinowane wiarą, że ceny pożyczonych papierów wartościowych spadną w przyszłości do poziomu, który sprawi, że będzie możliwe odkupienie ich z zyskiem. Najczęściej papiery wartościowe, w celu krótkiej sprzedaży, udostępniają brokerzy. Jako animatorzy rynku posiadają ku temu odpowiednie zasoby.

Mechanizm krótkiej sprzedaży można zobrazować następująco:

Inwestor, który nie posiada akcji spółki A, zawiera z Domem Maklerskim umowę pożyczenia tych akcji. Na mocy takiej umowy, podmiot ten może pożyczyć inwestorowi akcje spółki A, w których jest posiadaniu. Wszystko jest opatrzone umową, zawartą na określony czas i procent.

Domy maklerskie, poprzez swoją działalność, zapewniają płynność na rynkach finansowych. Posiadają mnogość walorów w celu pożyczania ich inwestorom, którzy są zainteresowani krótką sprzedażą.

Schemat przedstawiający mechanizm krótkiej sprzedaży
  1. Inwestor pożycza 100 akcji spółki A, podczas gdy ich aktualny kurs na giełdzie wynosi $10.
  2. Natychmiast sprzedaje je na rynku akcji, otrzymując z tego tytułu $1000.
  3. Następnie przewiduje on, że cena tych akcji spadnie poniżej $10 za jedną akcję (np. w przeciągu dwóch miesięcy). Jeżeli tak się stanie będzie mógł on odkupić 100 akcji spółki A (np. po $7 za jedną akcję). W sumie Inwestor musi wydać $700 na odkupienie wcześniej sprzedanych akcji.
  4. Po zakupie musi oddać pożyczoną od Domu Maklerskiego ilość akcji, wraz z odsetkami. Jest to najczęściej kwota zależna od wielkości stopy procentowych na rynku międzybankowym.
  5. W ogólnym rozrachunku inwestor zarobi 300 zł ($1000 - $700). Zakładając, że stopa procentowa wynosiła w tym okresie 1% miesięcznie inwestor B zapłaci 20 zł odsetek. Zostaje mu 280 zł czystego zysku! Tak właśnie w uproszczeniu można zarabiać na spadkach wartości giełd całego świata. Z uwagi na częste wahania kursów jest to bardzo popularny sposób inwestowania.

Zapoznaj się z obowiązującymi warunkami krótkiej sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zapamiętaj!
Bardzo ważne!Krótka sprzedaż wiąże się z ryzykiem. Jeżeli inwestor źle przewidzi zmianę kursu to, po upływie umówionego okresu, będzie on zobligowany do odkupienia pożyczonych akcji po wyższej cenie i oddania ich pożyczającemu. Poniesie stratę, nie tylko z tytułu odsetek za pożyczenie, ale także w skutek zamknięcia nierentownej pozycji.

SHORT SELLING NA RYNKU WALUTOWYM

W przeciwieństwie do rynku akcji, gdzie trzeba najpierw pożyczyć akcje by móc je później sprzedać, na rynku walutowym taki mechanizm działa swobodnie. Waluty można wymieniać w taki sposób, by także zarabiać na spadkach ich wartości. W przypadku tego rynku polega to osłabianiu się jednej waluty w stosunku do drugiej.

Działanie krótkiej sprzedaży na rynku walutowym
  1. Inwestor, który posiada dolary amerykańskie, wymienia je na międzynarodowym rynku walutowym.
  2. Dokonuje wymiany dolarów na walutę europejską, spodziewając się jej umocnienia w najbliższym okresie.
  3. Po upływie czasu i korzystnej zmianie kursu wymienia euro z powrotem na dolary.
  4. Inwestor otrzymuje więcej dolarów niż posiadał przed rozpoczęciem całej transakcji. Jest to dla niego czysty zysk, biorąc pod uwagę, że płaci swoje rachunki w dolarach. Zarobił na spadku kursu dolara amerykańskiego w stosunku do euro.
Warto wiedzieć
InformacjaW taki sam sposób można wymieniać wszystkie waluty świata, także waluty z krajów gospodarek rozwijających się. Stwarza to wiele okazji do zarobku. Warto jednak pamiętać, że waluty "egzotyczne" cechuje niska płynność. Próba inwestycji w tego typu aktywa wiąże się z ryzykiem dużych wahań kursowych.
Podziel się:
Udostępnij na Facebook'u Twitter Google+