Golden Wallet - Twój Złoty Portfel

PLAN INWESTYCYJNY - PODSTAWOWA STRATEGIA

Jak zbudować własną strategię inwestowaniaNajważniejszym elementem dla początkującego trader'a opcji binarnych, lub rynku forex, powinno być samodzielne zbudowanie planu inwestycyjnego. Dobrze ułożony schemat działania powoduje, że u inwestora pozostaje wyłączony czynnik emocjonalny. Wielu przegrało swoje oszczędności kierując się skrajnymi emocjami oraz inwestując pod ich wpływem kapitał, nie posiadając jednocześnie dobrego planu działania. Doprowadziło to do ruiny nie tylko ich finanse ale i zdrowie psychiczne. Nasz serwis pragnie zwrócić szczególną uwagę właśnie na ten aspekt.

By móc uniknąć stresu związanego z błędnymi decyzjami, podejmowanymi szybko i w nieprzemyślany sposób, inwestor powinien odpowiedzieć sobie na proste pytania, które pomagają uporządkować podstawowe kwestie związane z inwestowaniem na rynkach finansowych.

  1. W co inwestować. W myśl teorii, że nie można wiedzieć wszystkiego, inwestor powinien skupić się na jednej lub dwóch parach walutowych i najpierw dobrze poznać ich fundamenty. Początkujący inwestorzy często popełniają błąd nadmiernej zmiany obiektu zainteresowania handlowego szukając co krok okazji gdzie indziej. Często prowadzi to do katastrofy, gdyż informacja osłabiająca jedną walutę może umacniać drugą. Warto o tym pamiętać.
  2. Na jak długo zainwestować kapitał. Jest to bardzo ważny element, tak jak w przypadku handlu opcjami, w których trzeba z góry określić czas trwania inwestycji. Chodzi tu o odpowiedź na pytanie: jak długo chcę trzymać zakupione dolary/euro itd. zanim ponownie zamienię je na złotówki. Wybór odpowiednich ram czasowych jest istotnym elementem strategii inwestycyjnej. Zmiany zachodzące w krótkim terminie rzadko pokrywają się ze zmianami długoterminowymi.
  3. Jak prawidłowo analizować informacje. Śledząc dane rynkowe inwestorzy powinni zapoznać się dwoma szkołami ich analizy. Analiza fundamentalna jest oparta na interpretowaniu danych makroekonomicznych. Pisaliśmy o niej więcej na stronie poświęconej wymianie walut przez internet. Analiza techniczna opiera się na analizie wykresów, które są odzwierciedleniem danych historycznych wybranego instrumentu finansowego. Na tej podstawie zachodzi próba przewidywania przyszłych zmian jego wartości. Głównym filarem tego typu analizy jest twierdzenie, że w cenach zawarte są wszystkie istotne informacje dotyczące danego rynku.
    Wykres walut online
    Rys. 1. Na obrazie przedstawiono analizę danych pod kątem technicznym.
    Można łatwo zauważyć cenowy kanał spadkowy oraz jego poziomy.
  4. Ile pieniędzy zaryzykować. Chodzi tutaj o określenie poziomu ryzyka, które inwestor jest gotowy ponieść żeby zyskać. Najprościej jest sobie odpowiedzieć na pytanie: ile złotych mogę stracić, żeby móc zarobić 10 PLN. W myśl zasady, ogólnie wyznawanej przez masy inwestorów, w jednej transakcji ryzyko nie powinno być większe niż 5%, czyli pięćdziesiąt groszy. Jest to ogólna zasada propagowana przez wielu znanych inwestorów na świecie.
Zapamiętaj!
Zwróć koniecznie uwagęUłożenie planu inwestycyjnego nie gwarantuje sukcesu. Każdy inwestor powinien pamiętać, że rynek finansowy jest zmienny. Strategia, która działała wczoraj nie musi gwarantować sukcesu jutro. Bycie elastycznym, i posiadanie umiejętności reorganizacji dotychczasowych założeń, jest domeną najlepszych inwestorów.