Golden Wallet - Twój Złoty Portfel

PODSTAWY HANDLU: LOT I PIPS

W świecie rynków finansowych, tak samo jak w wielu innych dziedzinach, korzysta się z terminologii, która ściśle wiąże się z tymi elementami, które w niej występują. W branży finansowej, związanej z inwestowaniem pieniędzy na rynkach walutowych, takimi określeniami są loty i pipsy. Gdy ktoś słyszy te określenia pierwszy raz to często na jego twarzy pojawia się grymas niezrozumienia. Właśnie dlatego w poniższym artykule pragniemy przybliżyć te dwa zagadnienia.

LOT - ILOŚCIOWA JEDNOSTKA HANDLU

W zależności czy dokonujemy transakcji walutowych online, lub obrotu papierami wartościowymi na wybranej giełdzie, musimy wiedzieć czym jest tzw. lot (ang. lot). W obu przypadkach znaczenie jest podobne, są to pokrewne przykłady finansowej aktywności. Różni je fakt, że na walutowych rynkach finansowych lot określa ilość danej waluty wymienionej w pojedynczej transakcji na inną walutę, natomiast w przypadku giełd jest to wartość opisująca ilość zakupionych lub sprzedanych akcji.

Koncepcja lot'u powstała w celu normalizacji i standaryzacji rozliczania transakcji na globalnych rynkach finansowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy inwestor dokładnie wie jaką ilością walut lub akcji operuje. Bardzo ułatwia to inwestorom zawieranie transakcji.

Przykładowo 1 lot na rynku walutowym równa się 100 000 jednostkom bazowym danej waluty. Dzięki temu inwestor szybko może wybrać interesującą go wielkość transakcji. Brokerzy umożliwiają zakup niepełnych lotów jak np. 0.5 czy nawet 0.01 części lota, co odpowiadało by kolejno 50000 i 1000 jednostkom bazowym. Dzięki temu rozwiązaniu, oraz zastosowaniu dźwigni finansowej, inwestor może zacząć handlować już przy kapitale rzędu 10 USD, ponosząc małe ryzyko a stwarzając sobie okazję na ponadprzeciętny zysk.

Zapamiętaj!
Ważne!Umiejętne dobranie wielkości pozycji przez inwestora jest kluczowe z punktu widzenia zarządzania ryzykiem. Zbyt duża ilość lotów w połączeniu z wysoką dźwignia finansową może doprowadzić nie tylko do pokaźnych zysków ale i nieoczekiwanych strat.

Pips - wskaźnik zmiany kursu

Wielkość lotu ma bezpośredni wpływ na wartość tak zwanego pipsa (ang. pip). Jest to inaczej punkt bazowy, czyli najmniejsza zmienna jednostka kursu walutowego. W celu ułatwienia zrozumienia tego zagadnienia proponujemy przyjrzenie się niektórym parom walutowym.

Kursy walut przedstawia się jako ciągi kilku cyfr. Ostatnia z nich oznacza właśnie pips. Poniżej przedstawiamy przykłady wybranych par walutowych, w których został on oznaczony kolorem czerwonym.

Tabela kursów walut online
Tab.1. Kursy walut - na czerwono zaznaczono pips.

Przeanalizujmy sytuację pary GBP/USD. Jeżeli kurs tej pary walut wzrośnie z poziomu 1,2979 na 1,3016, to oznacza to, że zmieni się on o 37 pipsów. W taki sposób inwestor łatwo może policzyć potencjalny zysk lub stratę. Aby to zrobić wystraczy tylko znać wielkość lotu, wspomnianego wcześniej.

Dla pozycji równej 1 lot czyli 100 000 USD ruch o 37 pipsów będzie warty 370 USD. (100 000 GBP x 0,0037 = 370 USD). W poniższej tabeli przedstawiono różne warianty relacji lot-pips.

Wzajemne relacje pomiędzy pipsem a lotem
Tab.2. Wzajemny wpływ lotów i pips'ów na wartość zawieranej transakcji na rynku GPB/USD.
Warto wiedzieć
Dodatkowa informacjaPrzy obliczaniu wspomnianych kwot może pojawić się plus albo minus. Zależy to od typu zawartej transakcji. Jeżeli inwestor przewidywał wzrost kursu a nastąpił jego spadek to wynik będzie ujemny, co będzie równoznaczne z poniesieniem przez niego straty.

Oprogramowanie komputerowe udostępniane przez Domy Maklerskie posiadają wbudowane narzędzia, które automatycznie przeprowadzają obliczenia dotyczące zysku i straty. Warto jednak pamiętać, że tyczy się to tylko już otwartych lub zamkniętych pozycji. Jeżeli chcemy sami oszacować potencjalny zysk przed zawarciem transakcji, musimy obliczeń dokonać sami. Aby ułatwić takie obliczenia zachęcamy do skorzystania z naszego darmowego arkusza kalkulacyjnego, który jest do ściągnięcia poniżej.

Umiejętność samodzielnego obliczania potencjalnego zysku jest ważnym krokiem do efektywnego zarządzania ryzykiem. Pomaga ona uniknąć krytycznych błędów, np. gdy otwarta pozycja jest zbyt duża i zaczyna nam brakować środków pieniężnych do jej obsługi.